Šta kada bojler po malo vlaži i kaplje

Servis i popravka bojlera logo

Servis i popravka bojlera

069/731 023 Beograd
Ocena 4.75/345

Voda koja kaplje iz bojlera, može vam izazvati nelagodnost i strah da isti koristite. Naročito ako znamo da je za rad bojlera potrebna i struja i voda, te je spoj te dve stvari često fatalan.

Brojni su razlozi zbog kojih bojler može delovati mokro i oštećeno, te da voda curi iz njega umesto da ostane unutar bojlera.

Jedan od razloga je svakako nakuplljanje kamenca u bojleru. Usled jakog pritiska koji grejač pravi u nameri da zagreje vodu, ali mu kamenac stvara prepreku nastaje para, koja može orositi bojler. U težim situacijama, bojler može i eksplodirati. Ipak, zbog sigurnosnog ventila, ovakve posledice su retke, jer upravo on sprečava da se eksplozija dogodi.

Drugi razlog može biti oštećena gumica na grejaču, što obično izaziva curenje vode sa donje strane bojlera. Ukoliko ste u potpunosti zanemarili svoj bojler i servis niste nikada radili, sva je šansa da ćete morati da promenite grejač ali i oštećenu gumicu, kako bi zaustavili curenje vode iz bojlera.

Oštećen kazan bojlera, može biti jedan od uzročnika curenja vode iz bojlera. Loša vest je da se kazan ne popravlja, već ukoliko je oštećenje nastalo, neophodno je kupiti novi.

Ukoliko primetite curenje vode, možete učiniti toliko da bojler trenutno ne koristite, kao i da pozovete adekvatne stručnjake za popravku bojlera.

Voda i struja nikada nisu bili dobar spoj i zato je potrebno pažljivo rukovati ovakvim uređajima, naročito jer je bojler jedan od opasnijih aparata u kući.

Ne rizikujte već prepustite popravku profesionalcima, koji će uraditi pregled, detekciju kvara i zamenu oštećenih delova. Kod bojlera je obično problem u grejaču, pa je on najveći uzrok svih kvarova. Kada je bojler popravljen, curenja vode više ne bi trebalo da bude, a vi možete nastaviti da ga bezbedno koristite.