Iskače osigurač prilikom paljenja bojlera

Servis i popravka bojlera logo

Servis i popravka bojlera

069/731 023 Beograd
Ocena 4.75/345

Ukoliko vam iskače osigurač prilikom paljenja bojlera, obavezno prestanite da koristite bojler, dok se ne popravi. Ova situacija može ukazivati na kvar u samom bojleru ili kvar na elektroinstalacijama.

Iskakanje osigurača se pre ili kasnije vezuje za kratak spoj, zato ova situacja nje za igranje i potrebno je da pozovete električara.

Ukoliko je problem i kvar na elektroinstalaciji bojlera, potrebno je proveriti da li je na osigurač prikačen još neki potrošač. takođe potrebno je proveriti da li je osigurač odgovarajuće snage za vaš bojler pa zbog toga dolazi do iskakanja osigurača.

U slučaju da ste ustanovili da imate dodatnog potrošača, potrebno je da ga isključite i proverite da li sada osigurač iskače prilikom paljenja bojlera.

Moguće je i da je osigurač pokvaren, zato će ga naši električari zameniti.

Kvarovi mogu biti prisutni i u samom bojleru i u tom slučaju je najvažnije da zavrnete glavni ventil kako vas ne bi udarila struja prilikom popravke i paljenaj bojlera. Celu popravku i dijagnostiku prepustite našim električarima koji će proveriti koji deo bojlera je u kvaru i zameniti ga.

Elekričar će skinuti poklopac bojlera i pregledati žice i papučice da li su izgorele.

Pregoreo grejač takođe može izazvati pregorevanje osigurača prilikom paljenja, kao i termostat, zato ne morate vi brinuti o tome, jer će naši električari rešiti bilo koji kvar u bojleru ili u elektroinstalacijama.

Možete se osloniti na nas, jer naši električari imaju preko 40 godina iskustav a naš servis je otvoren 24 sata. Nakon svake usluge dajemo račun i garanciju, a možete pozvati i našu službu za hitne intervencije.