Šta ako lampica bojlera ne pokazuje da ima struje?

Servis i popravka bojlera logo

Servis i popravka bojlera

069/731 023 Beograd
Ocena 4.75/345

Lampica na bojleru nam je jako važna jer pokazuje da bojler radi. Ipak dešava se  da bojler zagreva vodu ali da je lampica ne sija što ne bi trebalo da se dešava jer tako nemamo adekvatnu informaciju o radu bojlera. Iako je sa bojlerom sve u redu, lampica može da pregori i tada imamo problem. Lampica se obično nalazi u donjem delu bojlera i pokazuje da se zagreva voda u bojleru, ali se iz nekog razloga dešava da lampica ne svetli. To bi trebalo da bude kvar na elektroinstalaciji ili se može desiti da jednostavno sijalica pregori i da je potrebno zameniti je novom.


Zamena lampice nije toliko komplikovana intervencija ali je svakako potrebna kako bismo u budućnosti mogli ispravno da koristimo bojler. Za ovaj vid kvara zovite električara iz našeg servisa, koji će odrediti tačan uzrok zbog čega lampica ne svetli.  Uzrok može biti i u lošoj elektroinstalaciji. Potrebno je proveriti termostat, napajanje i osigurače.


Moguće je da termostat nije dobro podešen i da je na niskoj temperaturi te da zbog toga lampica ne sija. Proverite da li su svi električni priključci na bojleru čvrsto priključeni. Proverite da li su žice čvrsto spojene na odgovarajuće kontakte. Ako primetite da su žice oštećene ili izolacija je oštećena, trebali biste pozvati električara da pregleda i popravi električne veze. Kako bi lampica sijala na pravilan način anagažujte stručnjake iz našeg servisa i budite sigurni uz račun i garanciju koju dobijate na sve usluge.