Šta ako bojler sporo greje vodu?

Servis i popravka bojlera logo

Servis i popravka bojlera

069/731 023 Beograd
Ocena 4.75/345

Kada postoje određeni kvarovi u bojleru tada je moguće da bojler sporije zagreva vodu. Postoji nekoliko razloga za to. Sporije zagrevanje vode je veliki problem, jer osnovna funkcija bojler ajeste da imate dovoljno tople vode u svakom trenutku, kada vam je to potrebno. najčešći razlog sporijeg zagrevanja vode je pokvaren grejač ili nataloženi kamenac. Što je eća količina kamenca koja se natalžila unutraa bojlera i na grejaču, to će rad grejaća više biti usporen.

Rešenje za ovaj proble je u čišćenju kamenca na vreme i proveri grejača. kako biste očuvali grejač funkcionalnim, potrebno je da redovno servisirate bojler, odn osn o da pozovete profesionalnog vodoinstalatera iz našeg servisa, koji će jednom ili dva puta godišnje uraditi detaljan pregled i servis bojlera, očistiti kamenac i proveriti rad grejača, kao najvitalnijeg dela bojlera.

Drugi razlog sporijeg zagrevanja vode jeste pokvareni termostat koji ne rguliđe temperature na pravi način. U ovom slučaju moguće je da se voda brzo preglreje ili da je potrebno puno vremena kako bi se voda zagrejala. Osnovni uzrok jeste loše podešena temperatura koja nije adekvatna za vaše potrebe.

U pojedini slučajevima najverovatnije će biti dovoljno samo da popravite termostat, očistite kamenac a u  nekim slučajevima i grejač. Zamena grejača se ne radi često, ali ne možete da je izbegnete ako želite da imate funkcionalni bojler koji radi.

Ukoliko ne želite da imate ovaj problem, najpametnije rešenje je da zakažete redovan servis u našem vodoinstalatrskom servisu i na taj način ćete biti osigurani garancijom i računom na sve usluge i zamenske delove.