Šta kada se desi kvar na termostatu bojlera?

Servis i popravka bojlera logo

Servis i popravka bojlera

069/731 023 Beograd
Ocena 4.75/345

Bojler je veoma bitna sanitarija koju koristimo svakoga dana, po više puta dnevno. Ne može se zamisliti normalan život bilo koje porodice, sa ma koliko članova, kada bojler ne bi bio ispravan. 

Bojler se sastoji iz više delova. Tu je najpre, najbitniji deo a to je kazan, a za njim slede grejač, termostat, sigurnosni ventil, fleksibilna creva, itd. Na svakom tom delu može da se dogodi kvar. Zato bi baš trebalo da stalno proveravamo da li je sa našim bojlerom sve u redu.

Termostat služi da ga podesimo na temperaturu na kojoj želimo da voda bude zagrejana. To može biti funkcija ekonomik, koju savetuju vodoinstalateri, kada se voda ne zagreva do svog maksimuma, već do neke granice, i tu staje grejanje. Sve zavisi od naših potreba. Termostat mora da isključi grejač, onda kada je dostignuta temperatura koja je bila željena. Kada se to ne dešava, mogli biste da imate ozbiljan problem, zbog toga što bi se voda zagrevala do ključanja, a onda može da dođe i do eksplozije bojlera. Zovite majstore na vreme.