Novosti

Servis i popravka bojlera logo

Servis i popravka bojlera

069/731 023 Beograd
Ocena 4.75/345
Curi voda na sigurnosni ventil bojlera

Curi voda na sigurnosni ventil bojlera

Ponekad se dešava da voda kaplje na sigurnosni ventil bojlera kada bojler krene da zagreva vodu. Ova pojava nije tako...

Saznajte više
Šta kada bojler slabo greje?

Šta kada bojler slabo greje?

Ukoliko vaš bojler više ne greje vodu kako bi trebalo a vi čekate satima da se napuni toplom vodom, to je glavni pokazatelj da...

Saznajte više
Kazaljka na bojleru ne radi

Kazaljka na bojleru ne radi

Kazaljka na bojleru daje važne informacije koje su važne za korisnika. Najsonovnija informacija koju pokazuje kazaljka na...

Saznajte više
Displej na bojleru treperi

Displej na bojleru treperi

Ukoliko lampica na bojleru treperi, to može značiti dve stvari da sama lampica i displej ne rade ili da je nešto drugo u...

Saznajte više